Om gebruik te maken van onze website moeten cookies worden geaccepteerd.

De vereniging “Beleggingsclub NLG3” is opgericht op 1 januari 2003 te Oss.

De vereniging heeft ten doel haar leden inzicht bij te brengen in financiële aangelegenheden, in het bijzonder met betrekking tot beleggingsvraagstukken in de breedste zin.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

De organisatie van deze beleggingsclub wordt in het bijzonder bepaald door de statuten en de huishoudelijke reglementen.
De statuten en de huishoudelijke reglementen zijn de fundamentele organisatieregels van de beleggingsclub.

In de organisatie van de vereniging fungeert het bestuur als bestuurlijk orgaan en de algemene ledenvergadering als vertegenwoordigend orgaan van de leden en als adviesorgaan van het bestuur.

14 september 2015 14:22:32